Licencirani procenitelj Nada Drndarević, arhitekta sa preko 35 godina radnog iskustva na raznim poslovima u oblasti arhitekture/građevinarstva. Inženjersko iskustvo sticano kroz rad u timovima najvećih građevinskih firmi tog vremena, GP Napred i Energoprojekt na značajnim projektima u zemlji i inostranstvu. Saradnik proceniteljskih agencija Adventis Adventis Real Estate Management d.o.o. i JLL.

  • Registar sudskih veštaka u Ministarstvu pravde: Rešenje o postavljenju za sudskog veštaka za oblast arhitekture br. 740-05-03329/2010-03
  • Registar licenciranih procenitelja nepokretnosti u Ministarstvu finansija: Licenca za procenitelja nepokretnosti br. 63, izdata u decembru 2017.god.
  • Nacionalno udruženje procenitelja Srbije – NUPS– član udruženja i nosilac REV (Recognised European Valuer)– međunarodne profesionalne oznake za procenitelje nekretnina koju izdaje TEGoVA (The European Group of Valuer’s Assosiations) i NUPS
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultetDipl.inž.arh. / Master inženjer arhitekture
Inženjerska komoraLicence 300 2372 03; 400 1430 03; 381 0442 12
Ministarstvo pravdeRešenje o imenovanju za sudskog veštaka

Broj 740-05-03329/2010-03 

Ministarstvo finansijaLicenca za vršenje procene nepokretnosti

Reg. br. 063 od 20.12.2017.god. izdata od strane Ministarstva finansija